forside

Del artikkel

GNIST – partnerskap for en helhetlig lærersatsing

Et samarbeidsprosjekt for å styrke kvaliteten og videreutvikle profesjonen >>

GNIST er navnet på et femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet.

GNIST er en bred satsing for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. Partnerskapet jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden.Kampanjen er ett av flere tiltak. Les mer om GNISTwww.gnistweb.no.

« »
Kontakt