forside

Del artikkel

GNIST-samarbeidet

Et samarbeidsprosjekt for å styrke kvaliteten og videreutvikle profesjonen >>

GNIST er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet.

Kampanjen ”Har du det i deg?” var et tiltak for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden. Les mer om GNISTwww.gnistweb.no.

« »
Kontakt