forside

Del artikkel

Lærerutdanningene

Du som velger å utdanne deg til lærer går inn i et av samfunnets viktigste yrker. Med et godt hode, et varmt hjerte og en sterk ryggrad kan du hver dag gjøre en forskjell for barn og unge.

Det er flere veier inn i læreryrket. Her kan du lese om de ulike lærerutdanningene.

Læreryrket er for deg som ønsker å jobbe med både mennesker og fag. Gode lærere er det som betyr mest for elevenes læring. Hovedmålet med utdanningen er å gi godt faglig grunnlag og kunnskaper om pedagogikk og ledelse som vil gjøre deg forberedt til å møte hverdagen i klasserommet.

Grunnskolelærerutdanning

Etter fire år på en av de to grunnskolelærerutdanningene får du en bachelorgrad og kan undervise i grunnskolen. Flere studiesteder tilbyr påbygning til master fra grunnskolelærerutdanningen. Du velger mellom to studieløp og blir kvalifisert for å undervise enten på 1.-7. trinn eller på 5.-10. trinn.

Begge utdanningene består av både teori og praksis. Teorien skal gi deg den grunnleggende kunnskapen, mens praksis skal lære deg å bruke teorien i hverdagen som lærer.

Et annet alternativ er Universitetet i Tromsøs grunnskolelærerutdanninger. Her tilbyr de et eget femårig studieløp som gir deg mastergrad.

Grunnskolelærer for 1.-7. trinn

På dette studiet skal du fordype deg i fire fag, ett fag på 60 studiepoeng og tre fag på 30. Norsk og matematikk er obligatorisk for alle, de to andre fagene velger du selv. Dette er utdanningen for deg som vil jobbe med den viktige begynneropplæringen i skolen.

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn

På dette studiet velger du tre fag, alle på 60 studiepoeng. Ingen av fagene er obligatoriske og du kan derfor velge alle fagene selv. Det er i tillegg anledning til å velge spesialiseringsområde i denne utdanningen.

Lektorutdanning

Lektorutdanning er en femårig utdanning som gir deg mastergrad. Med denne utdanningen kan du undervise fra og med 5. trinn i grunnskolen til og med videregående skole, og i voksenopplæringen. Du velger selv hvilken fagretning du ønsker å fordype deg i. Utdanningen består av både teori og praksis. Lektorutdanningen gir deg solid faglig fordypning samtidig som du lærer hvordan kunnskap utvikles og formidles til andre mennesker.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning er et ettårig studium, som sammen med en tidligere fagutdanning kvalifiserer deg for å arbeide i skolen fra og med 5.trinn i grunnskolen. For å ta PPU må du tidligere ha tatt fag i høyere utdanning som minst tilsvarer 180 studiepoeng.

Faglærerutdanning

Faglærerutdanning er en treårig bachelorutdanning som gjør deg kvalifisert til å undervise i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og for annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Yrkesfaglærerutdanning

Hvis du er fagarbeider og vil undervise i yrkesfag på videregående, kan du velge en treårig bachelorutdanning som bygger på praksis og dine erfaringer.

Fleksibel lærerutdanning

Mange studiesteder tilbyr fleksible lærerutdanninger. Det vil si at du kan ta utdanningen på deltid og/eller basert på samlinger og nettundervisning. Dette er en fin mulighet for deg som er i jobb eller av andre grunner ikke kan studere på heltid.

Bachelorgrad for tospråklige lærere

Denne utdanningen er en treårig lærerutdanning for personer som er tospråklige (personer som behersker norsk men har et annet morsmål) i utgangspunktet, og som ønsker å bli lærere. Utdanningen gir undervisningskompetanse i morsmålet og ett eller to andre skolefag. Opptakskrav er generell studiekompetanse med gode norskkunnskaper. Se tilbyder-institusjonenes hjemmesider for detaljer. Tilbydere er Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Agder og Høgskolen i Hedmark. Utdanningen tilbys ikke hvert år på alle institusjonene. Studiet har en stipendordning knyttet til seg, administrert av NAFO.

Kontakt