forside

Del artikkel

Les mer: Snart lærer!

Har du det i deg? Les historien til tre studenter som tok utfordringen, og viser at de har det i seg. Finn ut hva som driver fremtidens lærere.

Fotballtrener og student på GLU 1-7

- Jeg vurderte å bli både lærer og politi, men valget falt på grunnskolelærer på barnetrinnet. Der kan jeg utgjøre en forskjell tidlig.

En lærer på barnetrinnet må være en tålmodig og tydelig voksenperson. Hvis man i tillegg klarer å se situasjoner fra flere sider kommer man langt. Man må selvsagt være faglig oppdatert og kunnskapsrik slik at man er i stand til å gi alle elever utfordringer. Mange elever har mye kunnskap, er nysgjerrige og krever mye av læreren. Også på barnetrinnet, faktisk. Noen ganger er det vanskelig å vite hvordan hver enkelt elev har det, og hvordan man skal lage et tilpasset opplegg samtidig som man sikrer utvikling for alle. Ingen dager er like i hvert fall, det er helt sikkert.

På høyskolen har vi undervisning i klasser istedenfor i store forelesningssaler slik de har på universitetet. Siden vi bare er mellom 30 og 35 i hver klasse er det lett å bli godt kjent, og det er lettere for lærerne våre å se hver enkelt student. I utdanningen har vi naturlig nok mange av de samme fagene som man selv hadde da man gikk på skolen, men i tillegg til det faglige lærer vi det didaktiske, hvordan vi skal lære bort. I matematikk lærer vi for eksempel om ulike feiltyper, og hvordan vi skal hjelpe forskjellige elever på forskjellige måter.

Matematikk ble jeg faktisk ikke glad i før siste året på videregående. Da hadde jeg en flink lærer som fikk meg til å endre oppfatning. Det var bare det som skulle til.Da innså jeg hvor mye en lærer har å si.

Kroppsøving og matematikk er favorittfagene mine. Jeg har alltid vært glad i å være fysisk aktiv, men matematikk ble jeg faktisk ikke glad i før siste året på videregående. Da hadde jeg en flink lærer som fikk meg til å endre oppfatning. Det var bare det som skulle til. Da innså jeg hvor mye en lærer har å si. Jeg vil bidra til at flere elever kan endre sitt inntrykk av matematikk, og vise dem at matte kan være gøy. Fotball, derimot, har alltid vært min greie. Jeg gikk på idrettslinjen på videregående og spilte for Nordstrand i 3. divisjon. I tillegg har jeg vært fotballtrener for et guttelag. I kroppsøvingsfaget skal vi fremme glede ved aktivitet. Da kan du ikke være inaktiv.

En periode jobbet jeg som vikarlærer på en barneskole. Da forsto jeg at man med tidlig innsats virkelig kan bidra til barns læring. Min innsats var svært viktig for disse barna. Det hender at jeg møter de elevene jeg hadde som vikarlærer. Nå går de på ungdomsskolen, og fortsatt hilser de på meg. Det er veldig stas.

David Da Silva Fortes kommer fra Oslo og går på GLU 1-7 ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Kunnskapssprederen

Først var det skremmende og sjokkerende å oppleve hvor fort vi ble kastet ut i undervisning. Men det viste seg å være helt fantastisk kjekt! Det er jo det læreryrket dreier seg om. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver morgen og stå i klasserommet og undervise. Det er dette jeg liker aller best.

Alle i klassen stortrives når de er ute i praksis. Uansett hvor travelt det er, så er praksis det kjekkeste med lærerutdanningen. Det får meg til å forstå hvor fint det skal bli å følge en klasse over tid og fokusere på det de skal lære. Noen dager kan være ekstremt travle, da kan det være utfordrende å beholde roen. Som lærer er det utrolig viktig å være positiv og ikke la stresset ta overhånd.

Å være med på å spre kunnskap er utrolig motiverende. Det er ingenting som setter stopper for hvor mye elevene på barneskolen kan lære. De kan faktisk komme opp på et ganske høyt faglig nivå. En lærer du har i de første syv skoleårene, blir automatisk en viktig og sentral person i oppveksten. Minnet om min egen klasseforstander på barneskolen er tydelig. Hun var en omsorgsperson og veldig opptatt av det sosiale miljøet i klassen. Samtidig ga hun oss et godt faglig grunnlag før vi skulle begynne på ungdomsskolen.

Religion og samfunnsfag er mine favorittfag. På mange måter henger disse fagene tett sammen. Mange sider ved samfunnet, både positive og negative, kan spores tilbake til religion. Sammen danner samfunnsfag og religionsfaget et godt grunnlag for å forstå mye av det som skjer i verden rundt oss. Jeg liker å lese aviser og være oppdatert på det som skjer i verden. Det kommer elevene mine til å merke. Forhåpentligvis er det smittsomt!

Pål Jæger Jakobsen kommer fra Sandal i Stavanger og går på GLU 1–7 ved Universitetet i Stavanger.

– Gi av deg selv!

Jeg husker alle mine gamle lærere veldig godt. Som lærerstudent går tankene ofte til dem. De lærerne som ga av seg selv, som viste ekstra omsorg og var veldig medmenneskelige gjorde spesielt sterkt inntrykk. Det er en sånn lærer jeg vil bli.

Aller mest spennende blir det å bli kjent med så mange elever. Hver enkelt elev skal bli sett, og hver enkelt elev skal føle seg verdsatt. Som ferdig utdannet lærer vil jeg få frem det beste i elevene og sørge for at de trives på skolen. Et klassemiljø der alle føler seg inkludert, er et godt grunnlag for trivsel. Forhåpentligvis vil elevene da også gjøre sitt beste.

I januar er vi åtte norske studenter som drar til Malawi for å ha praksis i fem uker.

Mange elever mangler tro på seg selv. Da vil jeg bygge dem opp, selv om det nok kan være utfordrende. Tenk å få jobbe med mennesker på den måten! Det kan nok også være utfordrende å ikke ta problemene med seg hjem og tenke altfor mye på dem. Som utvekslingsstudent i USA som 17-åring følte jeg meg utilpass på skolen min. Det året var litt vanskelig. I ettertid fremstår det som en utrolig verdifull opplevelse å ha med seg inn i rollen som lærer. Det hadde jo vært annerledes om alt hadde vært like lett hele veien.

Å velge lærerutdanningen var enkelt. Både mamma, pappa, min søster og min bror er lærere, og det er tydelig at alle trives med jobben sin. Diskusjoner rundt middagsbordet og mange positive historier trigget min interesse for yrket. Vikarjobb på både barne- og ungdomsskole har latt meg teste yrket både før og etter at jeg selv ble lærerstudent. I tillegg har vi praksis hvert semester som en del av utdanningen. Som regel er det på skoler i nærheten, men i januar går turen til Malawi. Vi er åtte norske studenter som skal ha praksis der i fem uker. Det blir utrolig spennende!

Det er ganske utrolig hvor mange flere meninger vi har, og hvor mye mer kunnskap vi har nå enn hva vi hadde da vi begynte.

Lærerutdanningen er utrolig utviklende. Vi som studenter har utviklet oss veldig mye bare i løpet av halvannet år, både som personer og som lærerpersonligheter. Det er ganske utrolig hvor mange flere meninger vi har, og hvor mye mer kunnskap vi har nå enn hva vi hadde da vi begynte. Som lærerstudenter blir vi interessert i nesten alt! Nesten alt i samfunnet handler jo om barn og mennesker og skole. Vi må følge med!

Johanne Thomassen Næss kommer fra Skiptvet og går på GLU 1–7 ved Høgskolen i Østfold.

Kontakt