forside

Del artikkel

- Heller lærer enn lege

– Hver gang jeg går gjennom gangene på vei til naturfagstimen tenker jeg på hvordan jeg kan gi elevene et praktisk innslag i timen.

En enkel plastpose kan brukes til å illustrere hvordan en lunge fungerer, og forklare hvilken rolle mellomgulvet spiller for pusten vår, forteller lærerstudent Kristina Torbergsen.

Foto: Marius Fiskum

Egentlig begynte jeg på medisinstudiet, men skjønte fort at det ikke var helt for meg. Permisjon fra medisinstudiet ga meg mulighet til å prøve noe helt annet. Jeg ble lærervikar på en ungdomsskole, og opplevelsen ga meg en helt annen retning i livet. Gløden og given jeg fikk av å jobbe med unge mennesker som hadde framtida foran seg var rett og slett inspirerende!

Egentlig begynte jeg på medisinstudiet, men skjønte fort at det ikke var helt for meg.

Jeg liker å lære bort, stå foran klassen og lede dem. Men av og til er det elevene som lærer meg noe. Internett har gitt barn en helt annen mulighet til å spesialisere seg i ting de er interessert i. Jeg har hatt femteklassinger som kan darwinismen opp og ned, eller har lest i detalj om pytagoras læresetning. Det er viktig å være ydmyk for at elevene dine noen ganger kan mer enn deg om enkeltområder, og å oppmuntre den nysgjerrigheten. Min største overraskelse etter at jeg begynte på lærerstudiet var å oppleve hvor smarte barn er. Vi har en tendens til å undervurdere dem, men alle barn har noe som de er kjempeflinke til.

Noe av det jeg er mest stolt av å ha fått til i praksis var å få en hel barneskoleklasse til å bli kjempeinteresserte i kjemi og fysikk. Slike fag er ofte er litt abstrakte og vanskelige for barn å forstå, men de var oppriktig interesserte, ville lære mer, og ville jobbe med det når de ble voksne. En positiv innstilling til realfagene i tidlig alder er avgjørende for holdningene de samme barna har når de en dag skal velge studieretning.

Noe av det jeg er mest stolt av å ha fått til i praksis var å få en hel barneskoleklasse til å bli kjempeinteresserte i kjemi og fysikk.

Som matematikklærer ser jeg også hvor viktig det er å legge et godt grunnlag i tidlig alder. Problemene en tiendeklassing har i matematikk kan ofte spores til feillæring helt ned på barneskolen. Har du ikke gangetabellen på inn- og utpust fra 3. klasse, sliter du mer på eksamen i 10. klasse.

Å ha en jobb der jeg kan være med på å utvikle gode samfunnsborgere og skape læringsarenaer er veldig viktig for meg. Jeg brenner for at alle skal få de samme mulighetene, en god plattform i livet sitt.

Læreryrket er spennende, ingen dager er like. Du får være kreativ og langt på vei forme din egen arbeidsdag. Utfordringen er å få gjennomført alt man har lyst når tiden er begrenset og ressursene ikke alltid er de største.

Jeg håper jeg blir en engasjerende, spennende og faglig dyktig lærer, som evner å skape tillit i klasserommet og gode relasjoner med elevene mine.

Kristina Torbergsen går master på lærerutdanninga i Tromsø. Hun har spesialisering i naturfag og matematikk.

Kontakt