forside

Del artikkel

Fra Østfold til Malawi

- Å jobbe fem uker på en skole i Malawi gir en helt annen opplevelse enn å dra dit på ferie. Den positive holdningen deres inspirerte meg.

Klassene på skolene i Malawi var enorme. Ofte var det over 100 elever i hver klasse, og noen ganger ble klassene slått sammen. Det er en del ting som er uvant for oss i begynnelsen, som standarden på skolen. Det var ikke nok pulter til alle, så de minste elevene satt på gulvet.

Det var gøy å få delta i hverdagen til så mange forskjellige barn, forteller lærerstudent Johanne T. Næss.

Mange av elevene jobbet også etter skolen for å bidra til familien. Å skaffe mat krever mye mer tid i Malawi enn i Norge, men mitt inntrykk var at barna syns det var greit å hjelpe til, jeg hørte aldri noen som klaget. Tvert imot var de alltid positive og flinke til å finne på morsomme ting vi kunne gjøre sammen, som å synge og danse. Jeg fikk virkelig slippe meg løs etterhvert!

I fem uker jobbet jeg i syvende klasse på en skole i Malawi som het Mwenyekondo. Totalt var vi tolv studenter fra HiØf som reiste til Malawi, åtte fra de forskjellige grunnskolelærerutdanningene og fire fra førskolelærerutdanningen. Den største utfordringen var språket. Måten de snakker engelsk på er annerledes enn det vi var vant til. Løsningen var at vi heller brukte få ord og ga tydelige beskjeder.

I begynnelsen fulgte vi opplegget til de malawiske lærerne til punkt og prikke. Etter hvert fikk vi friere tøyler og kunne styre opplegget selv. En dag laget vi terninger av farget papir, noe jeg ikke tror elevene har gjort før. Etterpå lærte vi dem å spille yatzy med terningene de hadde laget.

Malawierne var imøtekommende, varme og ga utrolig mye av seg selv. De erfaringene og opplevelsene oppholdet ga meg vil jeg garantert dra nytte av som lærer her hjemme. Kanskje får jeg selv elever fra Malawi eller et annet afrikansk land? Nå vet jeg mer om hva de kommer fra, og hvor feil det er å forvente at de skal bli helt norske over natten. Ved å respektere deres kultur og bruke kunnskapen i skolen, tror jeg vi kan øke forståelsen og redusere fremmedfrykt blant de andre elevene.

Johanne Thomassen Næss (20) kommer fra Skiptvet og går andre året på GLU 1–7 ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese enda et intervju med Johanne her.

« »
Kontakt